Supervízia

Čo je supervízia?

  • profesionálny spôsob reflexie svojej práce
  • možnosť rozprávať sa o svojej práci s odborníkom, ktorý vám v rozhovore pomôže ujasniť, si čo je vo vašej praxi dobré, čo funguje, kde sú riziká a čo by sa mohlo zmeniť
  • proces individuálnych, skupinových, alebo tímových stretnutí, ktoré vedú k hľadaniu riešení náročných pracovných situácií

Európska asociácia pre supervíziu metódu definuje ako

  • metódu poradenstva, s ktorého pomocou osoby, tímy, skupiny a organizácie hodnotia svoju profesionálnu aktivitu
  • postup, v ktorom s pomocou supervízora osoby, tímy, skupiny a organizácie pracujú na riešení problémov, prítomných v profesionálnych situáciách
  • model pre výukové procesy
  • teoretické poňatie, ktoré umožňuje zhodnotenie faktorov, súvisiacich s profesionálnou komunikáciou a ich definovanie 

... najlepšia cesta, ako niekomu pomôcť, je začať ho počúvať.

Čo je to supervíza?
Ako môže supervíza pomôcť?
Čím je supervízia odlišná (od iných foriem pomoci)?
Kto je to supervízor?
Aké druhy supervízie ponúkame?
Myšlienky o supervízii