Workshopy pre verejnosť a kluby

Práca s rodinou a vzťahová väzba


FEBRUÁR


13.


Bratislava

10-modulový tréningový program

13. február 2020 – 4. jún 2021

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 9:00 do 17:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška


Aplikovanie „Motivačných rozhovorov“ v praxi odborných zamestnancov


MAREC


5.


Bratislava

Pri práci s jednotlivcom a skupinou
1. modul

5. – 6. marec 2020

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 9:00 do 17:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška


JÚN


22.


Bratislava

Pri práci s odporom a reč zmeny
2. modul

22. – 23. jún 2020

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 9:00 do 17:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška


JÚL


23.


Bratislava

Nácvik a supervizia
3. modul

23. – 24. júl 2020

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 9:00 do 17:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška


Pomáhajúci vzťah, prenos a protiprenos


MÁJ


14.


Bratislava

14. – 15. máj 2020
(16 – 17. júl 2020 náhradný termín)

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 9:00 do 17:00 / od 8:30 do 15:30

Viac informácií a prihláška


Rozvojový program Vedenie virtuálnych tímov


JÚN


4.


Bratislava

Vedenie virtuálnych tímov

4. – 5. jún 2020

Miesto konania: Bratislava

Viac informácií a prihláška

JÚN


17.


Bratislava

Majstrovstvo viesť virtuálne stretnutia

17. jún 2020

Miesto konania: Bratislava

Viac informácií a prihláška


Ako byť mentor?


SEPTEMBER


10.


Bratislava

Tréningový kurz pozostávajúci zo štyroch modulov

10. september 2020 – 15. január 2021

Miesto konania: Bratislava
Čas konania: od 9:00 do 17:00

Viac informácií a prihláška


Supervízia a mentorovanie koučov


SEPTEMBER


29.


Bratislava

Masterclass so Sandrou Wilson MCC

29. – 30. september 2020

Miesto konania: Bratislava

Viac informácií a prihláška


Pomoc a vzťah – Dynamika vzťahovej väzby v pomáhajúcich profesiách


NOVEMBER


4.


Bratislava

Workshop s Unou McCluskey

4. – 5. november 2020

Miesto konania: Bratislava

Viac informácií a prihláška