Aplikovanie „Motivačných rozhovorov“ v praxi odborných zamestnancov
pri práci s jednotlivcom a skupinou – 1. modul

5. – 6. marec 2020

Prihláška

Zámerom workshopu je prostredníctvom na dôkazoch založeného prístupu (evidence based practice) „Motivačné Rozhovory“ autorov Millera a Rollnicka rozšíriť špecifické vedomosti a praktické zručnosti práce s motiváciou odborných zamestnancov pri práci s jednotlivcom, párom, rodičmi a skupinou.

Ciele workshopu

Na konci workshopu by mali účastníci:

  • Predviesť „Motivačný rozhovor“ s jednotlivcom, rodičmi, párom alebo skupinou takým spôsobom, ktorý identifikuje jeho zdroje, možnosti a zároveň intrapsychické alebo interpersonálne konflikty, ktoré obmedzujú jednotlivca, rodiča alebo vychovávateľa, školu, rodinu, či iný systém.
  • Počas rozhovoru preukázať zručnosť uzatvárať kontrakt, budovať psychoterapeutický alebo poradenský vzťah a byť zameraný na možnosti a alternatívy vo vnímaní, prežívaní a konaní, jednotlivca, rodičov alebo vychovávateľa, ako aj školy a rodiny či iného systému.
  • Opísať poradenský alebo terapeutický proces vo vzťahu k rodičom klienta.
  • V rozhovore používať špecifický jazyk podľa úrovne abstrakcie jednotlivca, používať niektoré kreatívne techniky, ktoré sprístupňujú životný svet jednotlivca a primerane zvládať svoje impulzy.

Prvý z troch modulov programu Aplikovanie „Motivačných rozhovorov“ v praxi odborných zamestnancov, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva a Slovenskou komorou psychológov.

Miesto konania: Dom Quo Vadis, Veterná 1, 811 03 Bratislava
Čas konania: 1. deň 9:00 – 17:00 a 2. deň 8:30 – 15:30 (prezentácia začína pol hodinu pred začiatkom výuky)
Lektori: Marta Špaleková, Ivan Valkovič a Vlado Hambálek
Cena: 95 eur (pri platbe vopred za všetky tri moduly možnosť zľavy 20 eur z celkovej sumy)
Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Chcem vedieť ešte viac


Aplikovanie Aplikovanie „Motivačných rozhovorov“ v praxi odborných zamestnancov – 3 moduly

Bratislava, 5. – 6. marec / 22. – 23. jún / 23. – 24. júl 2020
Titul, meno a priezvisko: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Vzdelanie/profesia: *
Emailová adresa: *
Telefón: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org