Rozvojový program Vedenie virtuálnych tímov

Tímy pracujúce vo virtuálnom prostredí sú moderným javom, ktorý naberá také rozmery, že ho už viac nemožno prehliadať. Prichádzajú nové lídrovské výzvy, ako udržať strategické smerovanie firmy a angažovanosť zamestnancov vo virtuálnom prostredí bez možnosti osobného kontaktu lídra so zamestnancami a ani zamestnacami medzi sebou. Súčasne predstavuje výzvu v nutnosti skombinovať moderné technológie a pomocné online nástroje s vedením ľudí.

Preto sme pre vás pripravili sériu tréningov s cieľom rozvíjať zručnosti vedenia virtuálnych tímov.

Majstrovstvo viesť virtuálne stretnutia

17. jún 2020

Prihláška

Tento nadstavbový kurz je určený absolventom modulu Vedenie virtuálnych tímov. Zručnosti majstrovstva viesť virtuálne stretnutia si môžu zlepšiť aj manažéri či facilitátori, ktorí už vedú virtuálne tímy a chceli by sa zlepšiť vo vedení rôznych typov virtuálnych stretnutí.

Po skončení kurzu bude absolvent vedieť navrhnúť rôzne typy virtuálnych stretnutí pre svoj tím v závislosti od konkrétnych zámerov a pre rôzne príležitosti. Bude vedieť aplikovať zručnosti virtuálnych diskusií, zberu údajov a informácií, participatívne rozhodovanie vo virtuálnom tíme, ako aj riadenie samotného procesu virtuálneho stretnutia. Zdokonalí sa v moderovaní virtuálnej diskusie a v používaní rozličných diskusných „rozbušiek“. Zároveň spozná rozličné technologické nástroje umožňujúce a uľahčujúce prácu vo virtuálnom prostredí.

Miesto konania: Bratislava
Programom sprevádza: Mgr. Silvia Gallová, PCC

Chcem vedieť ešte viac


Majstrovstvo viesť virtuálne stretnutia

Bratislava, 17. jún 2020
Titul, meno a priezvisko: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Vzdelanie/profesia: *
Emailová adresa: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org