V prípade, že chcete využiť služby psychoterapeutov, pracujeme na rôznych miestach

Ivan Valkovič aj Vlado Hambálek majú svoju prax na Štúrovej 3 (v budove Luxor) v centre Bratislavy. Kontak na Manželskú poradňu Ivana Valkoviča je +421 903 722 874 a na Vlada Hambálka +421 905 323 201.

Vzdelávanie a workshopy, koučovanie aj supervíziu poskytujeme po dohode so zadávateľom priamo vo vašich organizáciách, prípadne v našich priestoroch (najmä otvorené workshopy pre verejnosť).

Prihlásiť sa na otvorené workshopy je možné online na našom webe v sekcii..., prípadne priamo mailom na adrese mihalkova@coachingplus.org. V prípade záujmu o firemné vzdelávanie, alebo supervíziu je možné nás kontaktovať telefonicky +421 905 323 201, alebo mailom na adrese vladimir@coachingplus.org.