Psychologická pomoc pre organizácie

Niekedy vzdelávanie nestačí. Niekdedy je koučovanie málo. Niekedy potrebujeme v pracovnom tíme nielen supervíziu, ale niečo viac...

  • Stalo sa vám, že ste prechádzali osobnou krízou a malo to vplyv na váš výkon?
  • Stalo sa vám, že ste sa rozchádzali, rozvádzali, alebo ste zažili vážnu osobnú, či rodinnú stratu a nemohli ste sa v práci sústrediť?
  • Stalo sa vám, že ste v práci vyhoreli, neviete sa sústrediť?
  • Stali ste sa stali apatickejšími, či depresívnymi?
  • Unikáte z práce do závislostí (alkohol, internet...)?
  • Máte rodinné, alebo vzťahové problémy, ktorí majú vplyv na vašu prácu a na spoluprácu s kolegami?

Alebo...

  • Prerástli bežné konflikty na pracovisku v mobbing, či bossing?
  • Cítite na pracovisku strach, úzkosť, nedôveru, alebo psychosomatické ťažkosti?
  • Udialo sa na vašom pracovisku niečo traumatické (úmrtie, samovražda, násilie...)?

Ak ste si na nejaké z týchto otázok odpovedali áno, Coachingplus ponúka viaceré stratégie ako využiť psychologickú pomoc na pracovisku. V prípade, že máte záujem, zabezpečíme pre členov vášho tímu, či oddelenia individuálne, aebo párové psychologické poradenstvo zamerané na prekonanie ťažkostí a znovuobnovenie duševnej pohody po akútnej kríze. Okrem toho poskytujeme psychodiagnostiku a krízovú intervenciu v organizácii, najmä v situáciách, kde je potrebná. Po uzavretí trojstrannej dohody s organizáciou, ktorá zamestnancov posiela do našej staroslivosti, vytvárame dôverný a etický vzťah s človekom (pričom dodržiame zásadu mlčanlivosti). Psychologické poradenstvo je potom preplácané ako jeden z firemných benefitov, čo je obsahom dohody medzi nami a firmou, ktorá poradenstvo zamestnancom platí.