Diplom z firemného koučovania

Koučujete, alebo sa zaujímate o koučovanie?

Pracujete ako konzultanti, lektori, alebo v iných oblastiach ľudského rozvoja, či HR?

Ste supervízori, manažéri alebo poradcovia, ktorí si chcú rozšíriť portfólio vlastných zručností a kompetencií?

Máte záujem o komplexné a medzinárodne akreditované vzdelávanie v organizačnom rozvoji a koučovaní?

Máme pre vás dobrú správu

V apríli 2019 otvárame druhý beh výcviku firemného koučovania pod záštitou svetoznámej koučky.

Sandra Wilson MCC

Master Certified Coach
International Coach Federation

Program je navrhnutý pre odborníkov, ktorí chcú rozvíjať svoje kompetencie ako koučovia vo firemnom kontexte. Úspešné ukončenie tohto programu znamená získanie Diplomu vo firemnom koučovaní (Diploma in Business Coaching). Absolventi programu sa budú môcť prihlásiť na akreditáciu v Medzinárodnej federácii koučov (International Coach Federation).

Program je unikátny tým, že prepája systémový prístup k organizáciám s psychodynamickým porozumením role a jednotlivca v nej. Opiera sa o teóriu a techniky transakčnej analýzy.

Riaditeľkou programu je Sandra Wilson, MCC.
Spolu s ňou tréningom prevádzajú Silvia Gallová, PCC a Jozef Stopka, PCC.

Prehľad obsahu programu

Jadrové moduly

Profesionálny rámec kouča

15. – 16. apríl 2019

 • Procesný model koučovania
 • Budovanie vlastného rámca

Koučovanie z psychodynamickej perspektívy

23. – 24. máj 2019

 • Pochopenie nevedomia a práca s ním

Vytváranie uvedomenia

20. – 21. jún 2019

 • Nevedomé vzorce
 • Obmedzujúce & posilňujúce vzorce

Autonómia & rozvoj

22. – 23. august 2019

 • Podpora klientovho rastu

Kreativita v koučovaní

26. – 27. september 2019

 • Symbolická reprezentácia a využitie metafory

Alternatívne prístupy ku koučovaniu

17. – 18. október 2019

 • Úvod do krátkeho koučovania zameraného na riešenie
 • Existenciálne koučovanie
 • Rozširovanie svojho rámca

Nevedomie v akcii

18. – 19. november 2019

 • Systémová perspektíva
 • Koučovanie & efektivita organizácie

Prenos a protiprenos

10. – 11. december 2019

 • Pochopenie psychodynamického procesu a náš vnútorný svet

Vypracovanie podporného etického kódexu a prezentácia rámca

Január 2020

 • Etická prax
 • Rozvoj vlastnej podporujúcej etiky
 • Prezentácia rámca

Dodatočný modul Introduction to supervision

Supervízia

 • Pochopenie & prezentácia v supervízii
 • Kritická reflektujúca prax
 • Účasť na supervíznej skupine

Učebné procesy

Program výcviku je navrhnutý na základe hybridného učenia, ako dôležitej súčasti učenia a rozvoja. Ide o kombináciu tradičnej formy práce zoči-voči druhému človeku na tréningu a práce mimo učebne. Táto práca zahŕňa:

 • samoštúdium
 • individuálnu alebo skupinovú prácu s dedikovaným mentorom (akreditovaným koučom),
 • aktívnu účasť na tzv. CPD skupinách (čiže menších pracovných skupinách spolužiakov z kurzu vzájomne si vymieňajúcich vedomosti a skúsenosti),
 • vlastnú reflektívnu prax,
 • vykonávanie koučovania v reálnom čase,
 • supervíziu.

Metódy a techniky, ktoré využíva program Diplom z firemného koučovania


Cena výcviku

4 000 eur / do 31. 12. 2018
4 500 eur / po 1. 1. 2019

Kontakt

Mgr. Silvia Gallová, PCC
+421 905 769 931
gallova@gmail.com