Vzdelávanie, tréningy, workshopy

 • Myslíte si, že váš posledný rozhovor s kolegami mohol dopadnúť lepšie?
 • Zdá sa vám, že vám chýba know how ako byť presvedčivým, úspešným a užitočným manažérom?
 • Ste presvedčení, že by ste chceli riešiť spory a nedorozumenia na pracovisku (alebo doma) bez stresu a s väčšou mierou pokoja?
 • Spolupracujete vo vašom tíme, no nejde to ľahko?
 • Myslíte si, že je užitočné niekedy sa zastaviť a skúsiť sa naučiť a potom vyskúšať niečo nové?

Tréning je špecifickou formou vzdelávania zamestnancov. Využíva interaktívnu metodiku - cvičenia, manažérske a rolové hry, simulácie, diskusie apod. nejde iba o to, že sa niekto niečo učí, ale o to, že sa učí zážitkovým spôsobom, čiže vlastnou skúsenosťou. Tréningu môže/nemusí predchádzať analýza a identifikácia vzdelávacích potrieb tímu, oddelenia, alebo organizácie. Po identifikácii vzdelávacích potrieb spolu s klientom navrhujeme obsah jednotlivých tréningov tak, aby presne zohľadňovali potreby klienta. Po absolvovaní tréningu, alebo série tréningov spoločne s klientom hodnotíme, či a v čom bolo vzdelávanie užitočné, či sme správne zvolili ciele, ako aj to, či boli vhodne identifikované potreby. Čo sa na našich workshopoch a tréningoch naučíte?

 • Ako zvládať vlastné emócie a ako ich konštruktívne využiť v rozhovore s druhými ľuďmi (kolegami, podriadenými, nadriadenými, doma, aj v práci)?
 • Ako zvládať tlak, ísť si za sojim, podávať výkon a súčasne byť k sebe aj druhým láskavý?
 • Ako počúvať a počuť v rozhovore to, čo je pre druhých ľudí dôležité, ako im porozumieť a ako dať toto porozumenie najavo?
 • Ako sa pripraviť na zásadné a dôležité rozhovory?
 • Čo využívať ak chceme druhých ľudí sprevádzať, alebo koučovať?
 • O čo sa oprieť ak chceme druhých ľudí viesť, alebo im dávať spätnú väzbu?
 • Ako viesť rozhovor ak chceme druhých ľudí ovplyvňovať, alebo s nimi vyjednávať o tom, čo je pre nás dôležité?
 • Čo pomáha, ak chceme druhých ľudí povzbudiť, alebo motivovať k tomu, čo je hodnotné?
 • Ako viesť významné rozhovory s druhými ľuďmi?
  • v skupinách na poradách a pracovných stretnutiach
  • individuálne pri zadávaní práce a hodnotení práce
  • pri riešení nedorozumení, sporov alebo aj vážnych konfliktov
  • pri delegovaní, koučovaní, mentorovaní a konzultovaní
 • Ako interaktívnym spôsobom naučiť ľudí byť užitočnými pomáhajúcimi?
  • koučmi
  • mentormi
  • poradcami
  • supervízormi

Ďalšie témy našich workshopov

 • Ako vybrať správneho človeka na voľnú pozíciu? (tvorba kompetenčného modelu, assessment centrum, príp. individuálna psychodiagnostika)
 • Ako ušiť správny program rozvoja pre pracovníka? (development centrum, organizačná rolová analýza, individuálna psychodiagnostika, výcvik mentoringu)
 • Ako rozpoznať v čom sú ľudia dobrí a v čom sa potrebujú rozvíjať (workshopy: identifikácia a analýza rozvojových potrieb v organizácii, dizajn vzdelávania, hodnotenie dopadu vzdelávania)
 • Ako transformovať organizáciu, ako prijať a implementovať zmeny v organizácii (facilitácia workshopov v procese riadenia zmien, konzultácie, koučovanie riadiacich pracovníkov)
 • Ako si lepšie rozumieť a akceptovať sa, ako riešiť konflikty v tímoch a medzi skupinami (facilitácia workshopov)