Pomáhajúci vzťah, prenos a protiprenos

2. – 3. júl 2020

Prihláška

Zameriame sa na základy pôvodného prístupu k psychoterapii, ktorý sa dnes označuje ako psychodynamický a ktorý sa vyvinul z učenia praotca psychoterapie (Freud). Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia rozhovoru v situáciách pomáhajúceho vzťahu s dôrazom na prenos a protiprenos.

Ciele seminára

Na konci seminára by mali účastníci:

  • poznať možnosti a limity práce s prenosom a protiprenosom
  • vedieť v rozhovore s klientom rozpoznať prejavy prenosu a nájsť spôsoby, ako s ním zaobchádzať
  • vedieť v rozhovore s klientom rozpoznať u seba prejavy protiprenosu a nájsť spôsoby, ako s ním zaobchádzať

Tento kurz je akreditovaný v Slovenskej komore psychológov a za účasť na ňom je možné získať 13 kreditov.

Miesto konania: Dom Quo Vadis, Veterná 1, 811 03 Bratislava
Čas konania: 1. deň 9:00 – 17:00 a 2. deň 8:30 – 15:30 (prezentácia začína pol hodinu pred začiatkom výuky)
Lektori: Ivan Valkovič a Vlado Hambálek
Cena: 95 eur
Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Chcem vedieť ešte viac


Pomáhajúci vzťah, prenos a protiprenos

Bratislava, 2. – 3. júl 2020
Titul, meno a priezvisko: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Vzdelanie/profesia: *
Emailová adresa: *
Telefón: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org