Aplikovanie „Motivačných rozhovorov“ v praxi odborných zamestnancov
zamestnancov pri práci s odporom a reč zmeny – 2. modul

22. – 23. jún 2020

Prihláška

Zámerom workshopu je prostredníctvom na dôkazoch založeného prístupu (evidence based practice) „Motivačné Rozhovory“ autorov Millera a Rollnicka rozšíriť špecifické vedomosti a praktické zručnosti práce s motiváciou odborných zamestnancov pri práci s jednotlivcom, párom, rodičmi a skupinou.

Ciele workshopu

Na konci workshopu by mali účastníci vedieť:

  • Predviesť rozhovor s jednotlivcom, rodičmi alebo vychovávateľom, či skupinou, párom alebo rodinou takým spôsobom, aby sa stal zmysluplným a užitočným pre všetky zúčastnené strany.
  • Byť počas rozhovoru s jednotlivcami intervenčne zameraný na vzťah alebo širší systém, ktorý je predmetom práce na zmene, ísť s prejavmi odporu.
  • Nájsť slová a výrazy zmeny a podľa nich používať rôzne druhy reflexií, posilňujúce a validizačné techniky, ako aj techniky stanovovania cieľov a preberania zodpovednosti.
  • V rozhovore splnomocňovať jednotlivca, rodičov, skupinu k motivácii vnímať, rozmýšľať a konať tvorivo.

Druhý z troch modulov programu Aplikovanie „Motivačných rozhovorov“ v praxi odborných zamestnancov, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva a Slovenskou komorou psychológov.

Miesto konania: Dom Quo Vadis, Veterná 1, 811 03 Bratislava
Čas konania: 1. deň 9:00 – 17:00 a 2. deň 8:30 – 15:30 (prezentácia začína pol hodinu pred začiatkom výuky)
Lektori: Marta Špaleková, Ivan Valkovič a Vlado Hambálek
Cena: 95 eur (pri platbe vopred za všetky tri moduly možnosť zľavy 20 eur z celkovej sumy)
Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Chcem vedieť ešte viac


Aplikovanie Aplikovanie „Motivačných rozhovorov“ v praxi odborných zamestnancov – 3 moduly

Bratislava, 5. – 6. marec / 22. – 23. jún / 23. – 24. júl 2020
Titul, meno a priezvisko: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Vzdelanie/profesia: *
Emailová adresa: *
Telefón: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org