Supervízia a mentorovanie koučov

Masterclass so Sandrou Wilson MCC

presúva sa na rok 2021

Prihláška

Coachingplus v roku 2020 pre vás pripravilo unikátnu možnosť zúčastniť sa dvojdňového workshopu so škótskou supervízorkou a MCC koučkou Sandrou Wilson.

Zámer workshopu

Zámerom workshopu je predstaviť špecifiká supervízie a mentorigu koučovania slovenskej a českej komunite koučov. Workshop ponúkne účastníkom/čkám možnosť preskúmať to, ako supervízia a mentorovanie koučov v praxi pomáhajú, aké sú ich špecifiká, možnosti, potenciál, ale aj limity a riziká. Súčasťou workshopu budú, okrem predstavenia modelov supervízie a mentorovania aj demo ukážky supervízie koučovania na majstrovskej úrovni a ukážky mentorovania v praxi. Účastníci/čky tak budú mať možnosť porovnať tieto dva modely profesionálnej praxe, ktorá slúži odbornému aj osobnostnému rozvoju koučov. Prvý deň sa bude venovať supervízii koučovania, druhý bude špecificky venovaný mentorovaniu v koučovacom kontexte.

Ciele worshopu

Na konci workshopu budú účastníci/čky:

  • Chápať zmysel, funkcie a podstatu supervízie koučovania
  • Poznať špecifiká supervízie koučovania a rozumieť rozdielom medzi supervíziou a mentorovaním
  • Mať zážitok supervízie koučovania
  • Poznať predpoklady, ktoré musí spĺňať kvalifikovaný supervízor koučovania ako aj kvalitný mentor
  • Budú rozumieť dynamike supervízneho vzťahu a jeho špecifikám
  • Zažijú praktické modely v aplikačnej úrovni

Pre koho je workshop určený?

Profesionálni kouči/ky, mentori/ky a supervízori/ky. Lektori/ky a ďalší ľudia z pomáhajúcich profesií, ktorí majú záujem lepšie spoznať supervíziu a/alebo mentorovanie ako praktické metódy reflexie a rozvoja odborného aj ľudského potenciálu. Účastníci/čky dostanú po absolvovaní kredity Medzinárodnej federácie koučov (ICF)

Kto je Dr. Sandra Wilson, MCC?

Dr. Sandra Wilson, MProf, MA, BA, MCC

Master Certified Coach
International Coach Federation

Sandra Wilson pracuje viac ako 20 rokov ako koučka na národnej a medzinárodnej úrovni s rôznymi skupinami klientov. Je certifikovanou koučkou na majstrovskej úrovni podľa ICF certifikácie, supervízorka koučovania akreditovaná Asociáciou supervízorov koučovania (Association of Coaching Supervisors), mentorka ICF programov koučovania a má profesionálny doktorát v ktorom skúmala vplyv nevedomia kouča na proces koučovania. Momentálne vedie tím trénerov, koučov, mentorov a supervízorov v spoločnosti The International Centre for Business Coaching. Už niekoľko rokov spolupracuje s Coachingplus, na Slovensku realizovala výcvik mimo iné aj v supervízii koučovania a dlhodobý tréningový program v tímovom koučovaní. Špecializuje sa na systematické zavádzanie koučingu do organizácií. Okrem toho je aj tréningovou a supervidujúcou transakčnou analytičkou pre oblasť organizácií.

Organizačné informácie

Masterclass sa bude konať v Bratislave 1. – 2. decembra 2020. Miesto bude spresnené podľa počtu účastníkov. Bude tlmočený do slovenčiny. Cena dvojdňového workshopu je 380 eur a zahŕňa okrem výučby aj preložené tréningové materiály a drobné občerstvenie.

Chcem vedieť ešte viac


Supervízia a mentorovanie koučov

Masterclass so Sandrou Wilson MCC
Bratislava, presúva sa na rok 2021
Titul, meno a priezvisko: *
Pracovisko:  
Pracovná pozícia:  
Vzdelanie/profesia: *
Emailová adresa: *
Telefón: *
* Súhlas dávam pre účely evidencie účastníkov workshopu, vystavenia certifikátu a osvedčenia za účasť na workshope, alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávania Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov a za účelom evidencie tohto certifikátu a osvedčenia. Coachingplus uchováva osobné údaje účastníkov pre účely kontroly Ministerstva školstva a Slovenskej komory psychológov na dobu neurčitú, alebo do doby obdržania žiadosti od účastníka/prihláseného o výmaz. Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
   
 Zrušiť  /  Odoslať prihlášku

Ak vám na emailovú adresu nepríde potvrdenie prihlášky do 2 pracovných dní,
prosíme vás o odoslanie prihlášky priamo na mihalkova@coachingplus.org