Organizácia

Coachingplus je spoločnosť, ktorá poskytuje koučovacie, supervízne, tréningové a poradenské služby pre komerčné organizácie, verejný a tretí sektor, ako aj pre jednotlivcov. Našou základnou filozofiou je presvedčenie, že každý jednotlivec, tím, alebo organizácia sa pokúšajú v danom čase robiť to najlepšie, čo vedia. Koučing, tréningy, alebo poradenstvo im môžu poslúžiť k tomu, aby identifikovali to, čo sa im darí, aby k tomu pridali to, čo ich obohatí a aby zmenili to, čo je nefunkčné.

Zároveň sme koučmi a supervízormi s úplným psychoterapeutickým vzdelaním. Naše služby tak využívajú aj jednotlivci, páry a rodiny v komplikovaných životných situáciách. V takýchto prípadoch spoločne hľadáme cesty ako zvládať a ovplyvňovať ľudské trápenie a nachádzať vlastné cesty k rozvoju, zmene a sebarealizácii.

Coachingplus funguje na našom trhu od roku 2007. Za toto obdobie sme trénovali, supervidovali, alebo koučovali stovky manažérov, lektorov, praktikujúcich koučov, poradenských aj klinických psychológov, sociálnych pracovníkov a pedagógov. Naša databáza zahŕňa vyše 1000 účastníkov našich workshopov, sú v nej desiatky organizácií a firiem z komerčného aj nekomerčného prostredia, s mnohými spoločnosťami pracujeme na dlhodobých projektoch ich rozvoja aj niekoľko rokov. Špecifické referencie z konkrétnej oblasti vám, podľa potreby a prípadného záujmu, radi poskytneme.